Hopp til produktinformasjon
1 av 8

tegneserier

Gaathoe jïh voerthje

Gaathoe jïh voerthje

Vanlig pris 299,00 NOK
Vanlig pris Salgspris 299,00 NOK
Salg Utsolgt
Avgift inkludert.

Katten og kråka på sørsamisk!

(Vi tar Vipps, Visa og mastercard også. Bare klikk forbi paypalløsningen)

Tjaaleme: Arild Torvund Olsen

Tjaalehguvvieh dorjeme: Trine Lise Normann

Sjisseradimmiemanuse: Are Edvardsen

Raavmere jïjtse åålmegem bååstide båarkese tjååve, gustie tjoerin baataridh gosse dållevaerie sjuevkiehti. Eah dah daejrieh mij akt stoerre jïh vaarege lea båarken sïjse jåhteme … ajve raavmeren gaahtoe jïh voerhtje dam vueptiestamme. Mohte eah dah maehtieh dam raavmerasse jiehtedh, juktie dïhte ajve dorjehtalla satne dejtie guarka.

Dellie gaahtoe jïh voerhtje dah mah tjurieh biejjiem beerkedh.

Dette er den sørsamiske versjonen av Katten og kråka. Historien om en katt og en kråke som må redde menneskene fra en mannevond drage ... og få en ny venn i en forhekset potet.

Vis alle detaljer